FR - NL
fleche

Aansluiten

Voordelige aansluitkosten

Bij Groupamat brengen wij voordelige aansluitkosten in rekening. Een uitstekende manier om samen te werken en onze banden te verstevigen.

Vereevoudigde maar reele aansluitvoorwaarden

Nadat wij ons verzekerd hebben van de gezondheid en solvabiliteit van uw onderneming, onderzoeken wij de impact van uw aansluiting bij onze leden om concurrentieoverlapping te voorkomen. Als deze voorwaarden vervuld zijn, heten wij u graag welkom binnen onze organisatie.

Contacten met onderling overeengekomen looptijden

De looptijd van de samenwerkingscontracten met onze leden wordt on onderling overleg overeengekomen.
Een minimale looptijd van 1 jaar is vereist: een betrekkelijk korte looptijd die u de vrijheid biedt het contract daarna voort te zetten of op te zeggen!

U AARZELT NOG ???
U bent al aangesloten bij een groepering, maar de voorwaarden waar u recht op heeft voldoen niet meer aan uw wensen?
U aarzelt tussen twee groeperingen?
Wij bieden u de gelegenheid onze diensten te testen alvorens u bij ons aan te sluiten!!!

JOIN US !!!