FR - NL
fleche

Onze Diensten

De meest voordelige prijzen, ons dagelijks markettoezicht

Wij hebben reeds solide samenwerkingsverbanden gesloten met meer dan 150 erkende leveranciers en wij waken er voortdurend over dat wij het uitstekende niveau kunnen aanhouden van de afspraken die wij met onze partners hebben afgesproken.

Hoogwaardige producten

Samen met zijn partners biedt Groupamat een assortiment krachtige en vernieuwende producten aan die beantwoorden aan de behoeften van de consumenten en de markttrends, terwijl wij ons tevens vergewissen vans de kwaliteit en de duurzaamheid van de leveranciers en producten.

Aan uw behoefte aangepaste oplossingen

Klantenbegeleiding is een prioriteit waar wij bijzonder veel waarde aan hechten. Wij zijn één en al aandacht voor wat u ons te zeggen heeft zodat wij voor elke situatie de gepaste oplossing kunnen vinden: behoefte aan producten of services, onderhandelen over prijzen van producten, opleiding van uw verkopers in samenwerking met de betrokken leveranciers/producten, doorspelen van informatie...
Ander behoeften bekijken wij samen om u de beste oplossing te kunnen aanreiken.

Optimale banden met de leveranciers

Elk lid van Groupamat heeft directe toegang tot alle inlichtingen die dagelijks worden bijgewerkt: raadplegen van productfiches, toegkende kortingen en voorkeurtarieven. Op verzoek bekijken wij hoe bepaalde bestellingen kunnen worden aangepakt en brengen wij de relatie leverancier/transporteur tot stand.

Marketingbegeleiding

Wij stellen verschillende hulpmiddelen ter beschikking waarme u zich duidelijker kunt profileren: tapijten, big bags, vlaggen, werfregisters, ...

Voor aanvullende inlichtingen: CONTACTEER ONS!!!